Instalacje audio - wideo

System monitoringu (CCTV - closed circuit television) przede wszystkim służy do poprawy bezpieczeństwa w objętych nim obszarach. Systemy CCTV wykorzystywane są również w celach analitycznych, czy prewencyjnych. Do działań zapobiegawczych należą systemy zdalnego pomiaru temperatury ciała.

Profesjonalne sieci strukturalne zapewniają optymalną pracę każdej firmy. Stabilne działanie urządzeń podłączonych do sieci wymaga, by część pasywna struktury była wykonana na wysokim poziomie. Firma Hilow Solutions posiada wieloletnie doświadczenie w instalacji sieci strukturalnych.

Systemy CCTV zdalnego pomiaru temperatury, to odpowiedź rynku na powstałą sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym. Działania prewencyjne umożliwiają wczesne wykrycie i działania kontrolne.