Instalacje audio - wideo

System monitoringu (CCTV - closed circuit television) przede wszystkim służy do poprawy bezpieczeństwa w objętych nim obszarach. Systemy CCTV wykorzystywane są również w celach analitycznych, czy prewencyjnych. Do działań zapobiegawczych należą systemy zdalnego pomiaru temperatury ciała.