Instalacja sieci strukturalnej

szafa rak 9U

Sieć strukturalna w ramach projektu informatyzacji szpitala w Braniewie.

Firma Hilow Solutions na przełomie czerwca i lipca 2015 roku wykonała sieć strukturalną w budynkach szpitalnych PCM w Braniewie. Sieć obejmowała sześć punktów dystrybucyjnych oraz punkt dystrybucyjny główny. W skład całej sieci wchodziło 125 punktów elektryczno-logicznych PEL oraz 20 punktów logicznych PL. Aby zapewnić wysokiej jakości transmisję danych każdy punkt dystrybucyjny połączono ze sobą medium światłowodowym, dodatkowo każdy punkt dystrybucyjny połączono bezpośrednio z punktem dystrybucyjnym głównym. Zapewniono w ten sposób pracę ciągłą całego systemu.

Firma Hilow Solutions wykonała także dedykowaną sieć zasilającą 230V dla sieci strukturalnej.

Zakres prac obejmował IV piętra budynku głównego szpitala oraz część usługową oraz administracyjną. Wszystkie pracy wykonywane były podczas normalnego działania obiektu.

Prace instalacyjne obejmowały:

- montaż szafy dystrybucyjnej stojącej 42U,

- montaż szaf dystrybucyjnych wiszących 9U,

- montaż patchapneli ekranowanych 19’’ RJ45 kat. 6e,

- rozszycie kabli S/FTP w panelach,

- montaż listew zasilających w szafkach dystrybucyjnych oraz w szafie głównej mieszczącej się w serwerowni,

- montaż przełącznic światłowodowych 12x SC,

- montaż puszek natynkowych gniazd logicznych,

- podłączenie modułów RJ45 typu Keystone 6 kat.,

- podłączenie modułów światłowodowych,

- ułożenie okablowania logicznego S/FTP,

- pomiary kabli S/FTP,

- instalacja tras kablowych,

- instalacja rozdzielnic elektrycznych dla każdego punktu dystrybucyjnego,

- instalacja urządzeń aktywnych do wyposażenia szaf dystrybucyjnych.

Zapraszamy do obejrzenia galerii.