Projekt systemu nagłośnienia sali kinowej

Projekt_systemu_nagłosnienia

Firma Hilow Solutions przedstawia projekt systemu nagłośnienia sali kinowej z uwzględnieniem właściwości akustycznych pomieszczenia, a także projekt systemu DSO, czyli dźwiękowego systemu ostrzegawczego wykonanego w technice 100V. Zapraszamy do lektury.

Projekt zawierał będzie:

1. Opis obiektu

   1.1 Założenia dotyczące akustyki pomieszczenia

   1.2 Wzory wykorzystane do korekcji akustyki sali

      1.2.1 Wyniki obliczeń w przypadku maksymalnej liczby widzów

      1.2.2 Wyniki obliczeń w przypadku sali bez widzów

2. Określenie wymagań wobec systemu nagłośnienia

3. Obliczenia

4. Określenia struktury i parametrów systemu

   4.1 Schemat blokowy systemu

5. Dobór poszczególnych urządzeń wchodzących w skład systemów 

   5.1 Dobór wzmacniaczy

   5.2 Dobór i opis wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu 

6. Dokładna konfiguracja

   6.1 Montaż i rozstawienie zestawów głośników

      6.1.1 Zestawy frontowe

      6.1.2 Zestway surround boczne

      6.1.3 Zestawy surround tylne

      6.1.4 Zestawy niskotonowe

   6.2 Specyfikacja okablowania

      6.2.1 Sposób podłączenia poszczególnych urządzeń

      6.2.2 Rodzaje przewodów i złącz łączocych poszczególne urządzenia

7. Projekt systemu DSO

8. Podsumowanie

Następny rozdział
Wymiary sali kinowej - projekt nagłosnienia