Projekt systemu nagłośnienia sali kinowej - założenia dotyczące akustyki pomieszczenia

W poprzednim wpisie zajmowaliśmy się wymiarami sali, w dzisiejszym wpisie dotyczącym projektu systemu nagłośnienia sali kinowej, zajmiemy się założeniami dotyczącymi akustyki pomieszczenia. 

  • Czas pogłosu: RT60 = (0,2 ÷ 0,8)s, maksymalnie równomierny w paśmie (200 ÷ 4k)Hz,

Zależności pogłosowe dla sali kinowej (dane Rockfon):

RT = 1,8 - 2,5 s – bardzo złe warunki pogłosowe 
RT = 1,2 – 1,8 s – słabe warunki pogłosowe 
RT = 0,8 – 1,2 s - zadowalające warunki pogłosowe
RT = 0,6 – 0,8 s – optymalne warunki pogłosowe
RT = 0,2 – 0,6 s – wyśmienite warunki pogłosowe

  • Alcons < 7 % - utrata wyrazistości spółgłoskowej, przyjęta wartość zapewnia co najmniej dobrą ocenę zrozumiałości (tab.1.1),

 

 

 

Tabela 1.1 Tabela przedstawia zależności współczynnika Alcons.

Alcons [%]

Ocena zrozumiałości

< 2

Idealna

2…7

Dobra

7…15

Zadowalająca

> 15

Niedostateczna

 

 

  • RASTI > 0,6 – co najmniej dobra zrozumiałość: „Rozumienie przesyłanej mowy bez trudności, z subiektywnie zauważalnymi skażeniami sygnału”. Zgodnie z klasami jakości wyrazistości mowy (rys. 1.1):

 

Rys. 1.1 Klasy jakości współczynnika RASTI.

 

Wykorzystane materiały do korekcji akustyki sali:

Poprzedni rozdział