Systemy konferencyjne

Systemy konferencyjne
Systemy konferencyjne to szczególne systemy nagłośnienia, które wymagają spełnienia kilku bardzo istotnych warunków. Przede wszystkim mają zapewnić dobrą zrozumiałość mowy i projektując taki system na pewno należy uwzględnić właściwości pomieszczenia, tj. jego kubaturę oraz cechy akustyczne materiałów wykończeniowych. Następnie należy dobrać jego elementy tak, by zapewniły one doskonałe warunki do przeprowadzenia konferencji. 
 
Dodatkowo systemy te można wykorzystać do głosowania lub też tłumaczeń symultanicznych. Rozwiązania pozwalają na przeprowadzenie głosowania tajnego jak i jawnego, które oprócz głośników będących na wyposażeniu pulpitów mikrofonowych, należy wspomóc dodatkowymi, tak aby część zainteresowana głosowaniem, mogła śledzić jego przebieg.
W skład takiego systemu wchodzi centrala systemu konferencyjnego oraz pulpity mikrofonowe, które możemy rozróżnić na pulpit delegata i pulpit prowadzącego. Dodatkowo system taki możemy wspomóc oprogramowaniem zainstalowanym na komputerze współpracującym z systemem. Oprogramowanie takie daje możliwość odwzorowania układu stołu konferencyjnego, podgląd stanu pulpitu (włączony/wyłączony). 
 
 
Dzięki możliwości integracji kamer z centralą systemu, możemy również prowadzić przekaz wideo osoby biorącej udział w konferencji.
Profesjonalne systemy konferencyjne firmy ITC Audio znajdziecie Państwo w zakładce produkty.
Firma Hilow Solutions pomoże wybrać najlepsze rowziązanie dla Twojej sali konferencyjnej.