Systemy monitoringu - CCTV - instalacja systemu zdalnego pomiaru temperatury

System monitoringu (CCTV - closed circuit television) przede wszystkim służy do poprawy bezpieczeństwa w objętych nim obszarach. Systemy CCTV wykorzystywane są również w celach analitycznych, czy prewencyjnych. Do działań zapobiegawczych należą systemy zdalnego pomiaru temperatury ciała. Dla jednego z naszych klientów wykonaliśmy system zdalnego pomiaru temperatury ciała. System pozwala na pomiar temperatury z dokładnością do 0,3 °C, wykrywa także osoby bez maski. System w znacznym stopniu ułatwia pracę w obiektach, w których wymagana jest ciągła kontrola temperatury ciała osób wchodzących. Dodatkowym elementem systemu jest kamera Fisheye, zapewniająca rejestrację zdarzeń, także poza obszarem pomiaru. Zapraszamy do współpracy!

Black body - szafa rack

Kamera Fisheye